Ambassade van België in Maleisië
Home Naar België komen Visum voor België Weigering en in beroep gaan

Weigering en in beroep gaan

In sommige situaties, na consultatie, wijst dienst vreemdelingenzaken de visumaanvraag af. In sommige situaties is het voldoende om een nieuwe aanvraag met bijkomende informatie en ontbrekende documenten in te dienen.

De reden van weigering van een visumaanvraag kan betwist worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen door een beroep aan te tekenen om deze beslissingen op te schorten of te annuleren.

Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de weigering.

U dient een verzoek te zenden naar:  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
Rue Gaucheret 92-94 
B-1030 Brussel 
België

De reden van weigering zal nooit gecommuniceerd worden via telefoon of e-mail.