Rijbewijs

  1. Laatst bijgewerkt op

Registratie / omruilen Belgisch rijbewijs


Belgische burgers die wensen auto te rijden in Maleisië dienen over de nodige documenten te beschikken, erkend door de Maleisische autoriteiten.

Twee mogelijke opties zijn:

  • een geldig Belgisch rijbewijs en een (in België uitgevaardigd) internationaal rijbewijs;
  • een Maleisisch rijbewijs.

De ambassade levert geen Belgische of internationale rijbewijzen af, noch duplicaten van Belgische bewijzen.

Wanneer de geldigheidstermijn van een rijbewijs afloopt, kan het hernieuwd worden indien aan alle voorwaarden voor de afgifte is voldaan. Verder kan een duplicaat van een nog geldig rijbewijs worden aangevraagd bv. wanneer het is verloren, gestolen, beschadigd of onleesbaar is geworden. Van het rijbewijs in bankkaartmodel wordt geen duplicaat afgegeven; het gaat dan om een nieuw rijbewijs.

Personen die in België wonen en houder zijn van een buitenlands rijbewijs, kunnen geen hernieuwing of duplicaat van hun rijbewijs verkrijgen. Zij moeten een Belgisch rijbewijs aanvragen.

Personen (Belgen of niet-Belgen) die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven, moeten in het land waar ze verblijven een hernieuwing van hun rijbewijs vragen. Ze kunnen een attest ontvangen van hun gemeente in België waar ze het laatst verbleven.

Belgen die niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven én die ingeschreven zijn in de Belgische Ambassade van dit land, kunnen hun Belgisch rijbewijs hernieuwen in de Belgische gemeente waar ze het laatst ingeschreven waren.

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

De procedure om een Maleisisch rijbewijs te bekomen verloopt als volgt:

Belgische burgers kunnen een Maleisisch rijbewijs bekomen door een rijexamen af te leggen aan een Maleisische rijschool.

Een lijst van rijscholen kan gevonden worden op de website van JPJ (Maleisisch Wegverkeer Departement).
 

Verkrijgen van een Maleisisch internationaal rijbewijs


Belgische burgers die een door Maleisië uitgevaardigd internationaal rijbewijs willen verkrijgen opdat zij legaal overzees kunnen autorijden, moeten in eerste instantie beschikken over een geldig Maleisisch rijbewijs.

Een door Maleisië uitgevaardigd internationaal rijbewijs kan verkregen worden bij elk JPJ (Maleisisch Wegverkeer Departement)-staat of lokale afdelingen hiervan. Applicaties kunnen ook ingediend worden bij het Malaysia Automotive Association (MAA)-kantoor.

Door Maleisië uitgevaardigde internationale rijbewijzen kosten RM150. Verdere details met betrekking tot het applicatieproces en de vereiste documenten zijn te vinden op de JPJ-website.