Ambassade van België in Maleisië
Home Consulaire diensten Identiteitskaart De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Kids-ID

 
Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

 
1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

 
2. Hoeveel kost een Kids-ID?

Een Kids-ID kost 10 €.

 
3. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?

U dient uw aanvraag eID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven.

Hiervoor stuurt u:

 1. het aanvraagformulier, ingevuld en getekend.
 2. uw betaling van 10 € (ga na bij uw post welke betaalmogelijkheden er zijn).
 3. een pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen.

Pas zodra het formulier, met foto en betaling aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet:

 • de gewenste eerste taal van de kaart aan te duiden,
 • in het juiste vak te tekenen. We gaan ervan uit dat zodra een kind kan schrijven (6 jaar), hij zijn naam of handtekening in het vak moet zetten. Kan de aanvrager om medische/fysische redenen niet tekenen, dan wordt een uitleg bij de aanvraag gevoegd. Kan de aanvrager het aanvraagformulier niet tekenen, dan wordt het vak opengelaten,
 • als het kind 6 jaar of ouder is: aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet. Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de Kids-ID persoonlijk komen afhalen.

 
4. Een eID aanvragen met of zonder certificaten?

Een Kids-ID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder.

U kan vragen om de certificaten te activeren:

OFWEL op het moment van de aanvraag, maar opgelet:

 • Dit is enkel mogelijk indien u ingeschreven bent bij de ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Keulen, Londen, Luxemburg, Madrid, Parijs, Tenerife.
 • Als u bij aanvraag de certificaten vraagt, dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen op uw ambassade of consulaat.

OFWEL achteraf: Kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd, later, in eender welke Belgische gemeente of een van de hierboven met naam vernoemde ambassades en consulaten onmiddellijk laten installeren op uw eID. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van uw eID die u ongeveer tegelijk met de eID wordt bezorgd, meebrengen.

 
5. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.