Ambassade van België in Maleisië
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand Overlijden in het buitenland

Overlijden in het buitenland

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

 
Waar wordt het overlijden aangegeven?

Als een van uw familieleden, van Belgische nationaliteit, in het buitenland sterft dan moet het overlijden zonder uitstel aangegeven worden bij de bevoegde lokale overheid die een overlijdensakte moet opmaken.

Het is zeer belangrijk dat de aangifte gebeurt binnen de wettelijke termijn die hiervoor voorzien is in de wetgeving van het land waarin het overlijden plaats heeft gehad.

De begrafenisondernemer en/of de firma die het lijk zal repatriëren, kan u hieromtrent eventueel inlichtingen geven.

Men mag in geen geval de eigenlijke overlijdensakte (akte van de burgerlijke stand) verwarren met het medisch getuigschrift waarin het overlijden vastgesteld wordt.

Als ondanks alles het overlijden toch niet binnen de wettelijk voorziene termijn aangegeven werd bij de plaatselijke overheden, dan moet er een laattijdige aangifte van overlijden gebeuren steeds volgens de plaatselijke voorschriften en de plaatselijke procedure.

Desnoods kan men beroep doen op familieleden, vrienden of kennissen ter plaatse of eventueel op een plaatselijke advocaat om het nodige te doen in het buitenland.

In heel uitzonderlijke gevallen, wanneer de lokale autoriteiten in gebreke blijven om de akte van overlijden op te stellen (niettegenstaande de nodige stappen gezet werden), kan de bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging eventueel een akte van overlijden opmaken als voldaan is aan al de voorwaarden die hiervoor nodig zijn.

 
Is de buitenlandse overlijdensakte geldig in België?

Een buitenlandse overlijdensakte is rechtsgeldig in België op voorwaarde dat ze opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in het vreemde land gebruikelijk is.

De buitenlandse overlijdensakte moet indien nodig vertaald en gelegaliseerd zijn.

Raadpleeg hierover de rubriek Legalisatie.

 
Moet een buitenlandse overlijdensakte overgeschreven worden in België?

U vindt hierover meer informatie in de rubriek Akten van de burgerlijke stand.

 
Kan de Ambassade of het Consulaat van België of de FOD Buitenlandse Zaken mij helpen bij overlijden van een familielid in het buitenland?

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Ambassade of het Consulaat van België kunnen hulp bieden bij het verstrekken van inlichtingen alsook bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen van de overledene.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: