Burgerlijke stand

Informatie over geboorte, afstamming, interlandelijke adoptie, naamgeving, huwelijk, relatie van samenleven, echtscheiding en overlijden in het buitenland.

Geboorte

Informatie over geboorte in Maleisië.
  1. Laatst bijgewerkt op

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

 
Waar moet een geboorte in het buitenland aangegeven worden?


De geboorte van een kind in het buitenland moet aangegeven worden bij de lokale overheid die een geboorteakte zal opmaken. Dit document kan in België erkend worden indien de akte opgesteld werd door de bevoegde overheid en in de vorm die in dat vreemde land gebruikelijk is. Een Ambassade of Consulaat van België in het buitenland kan eveneens een geboorteakte opmaken voor Belgen die in het rechtsgebied geboren werden.


Moet een buitenlandse geboorteakte in België overgeschreven worden?


Een buitenlandse geboorteakte kan in België overgeschreven worden. U kunt er dan altijd in België en op een eenvoudige manier afschriften of uittreksels van krijgen. Voor meer inlichtingen hierover kunt u de rubriek akten raadplegen.

 
Registratie geboorte


De procedure om een Belgische pasgeborene, geboren in Maleisië, te registreren aan de Ambassade, verloopt als volgt:

1. Aanvragen van een uittreksel uit het geboorteregister (‘Extract of Birth’) bij:

The National Registration Department of Malaysia 
No. 20 Persiaran Perdana, Precint 2, 
Federal Government Administrative Centre, 
62551 Federal Territory of Putrajaya, 
Tel: 03 - 8000 8000 
E-mail: pro@jpn.gov.my
Website: www.jpn.gov.my

2. Het document dient nadien te worden vertaald naar het Nederlands, het Duits of het Frans door een door de ambassade erkende vertaler

Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM). 
Wisma ITBM, No 2, Jalan 2/27E 
Seksyen 10, Wangsa Maju 
53300 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: (603) 4145 1800 
fax: (603) 4149 1535  
e-mail: info@itbm.com.my
website: www.itbm.com.my

3. Dit “Extract of Birth" én de vertaling moeten worden gelegaliseerd door het Maleisische Ministerie van Buitenlandse Zaken:

The Ministry of Foreign Affairs Malaysia 
Wisma Putra 
N°1, Jalan Wisma Putra, Presint 2 
62602 Putrajaya 
Tel: 03-8887 4000 
Website: www.kln.gov.my

4. Vervolgens dienen de documenten (extract + vertaling) te worden gelegaliseerd door de ambassade.

5. Vervolgens registreert de ambassade uw baby in het Belgische bevolkingsregister. Na de registratie worden de documenten aan u teruggegeven. Een kopie wordt in uw dossier behouden.

De ambassade raadt u sterk aan om de geboorteakte in de registers van de Burgerlijke stand in België te laten overschrijven. Dit kan met dezelfde set documenten die u nodig heeft voor de registratie hier op de ambassade. Door dit te doen, kunt in de toekomst rechtstreeks aan uw gemeente in België een uittreksel van de geboorteakte aanvragen. Zoniet, moet dit steeds via het Maleisische administratie gebeuren, wat onpraktisch kan zijn indien u beslist terug te keren naar België.

Voor de kosten van de legalisatie door de ambassade, zie consulaire tarieven.