Bewijs van goed gedrag en zeden

Informatie over het bewijs van goed gedrag en zeden.

  1. Laatst bijgewerkt op

a) Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • de reden van uw aanvraag

Voeg eventueel ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij (niet verplicht).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

 
b) Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, moet u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.

Voor een “certificaat van goed gedrag en zeden” gelieve uw aanvraag te richten tot:

The Ministry of Foreign Affairs Malaysia 
Consular Section 
Wisma Putra 
N°1, Jalan Wisma Putra, Presint 2 
62602 Putrajaya 
Tel: 03-8887 4000 
Website: www.kln.gov.my